Dahil mahal ko ang anak ko, ginawa ko iyon


Ang ama ay nakatira sa anak ng kanyang asawa, ngunit mahal niya ito tulad ng isang biyolohikal na anak. Kahit na ang kanyang anak na babae ay malaki na, ang kanyang anak na babae ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang mga gawi sa pagkain dahil nag-aalala ito sa kanyang kalusugan, ngunit wala pa rin itong pakialam. makinig, at ito yung phatjk picture na binigay niya sa anak niya kasi mahal niya kaya niya ginawa.

Dahil mahal ko ang anak ko, ginawa ko iyon

Dahil mahal ko ang anak ko, ginawa ko iyon