ทันใดนั้นน้องชายก็ขอให้น้องสาวของเขาบรรเทาความโกรธ


ทันใดนั้นน้องชายก็ขอให้น้องสาวของเขาบรรเทาความโกรธ

ทันใดนั้นน้องชายก็ขอให้น้องสาวของเขาบรรเทาความโกรธ

ทันใดนั้นน้องชายก็ขอให้น้องสาวของเขาบรรเทาความโกรธ