Memorandum ng pagsuri sa mga paninda ng isang magandang babae na mahilig sumuso