VEC-606 Napakakulit ng kapatid ng asawa ko...


"Isang titi na ang isang babae ay dumating sa kanyang sariling kusa?" Si Tomomi, na kinunsulta tungkol sa walang lunas na ugali ng pangangalunya ng kanyang asawa, ay labis na nagulat sa hindi inaasahang dahilan. Ito ay isang masamang biro. Frustrated sa asawang walang pagsisisi, nakaisip ng biro si Tomomi. "Kung masyado kang nagsasalita, ipakita mo sa akin ang iyong mapagmataas na titi ngayon din!" TOMOMI, na kukutyain siya bilang parusa sa paggawa ng mga dahilan para magpakita sa kanyang harapan. Ang katawan ni Tomomi ay nagsimulang sumakit sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito mula sa pagkagulat, at siya ay nagpuntirya para sa pagkakataon ng pagpasok nang may matalas na mata.

VEC-606 Napakakulit ng kapatid ng asawa ko...

VEC-606 Napakakulit ng kapatid ng asawa ko...