VEC-604 Fucking ang asawa ng may-ari ng bahay....


Si Takahashi, na iniwan ang kanyang asawa at mga anak at lumipat sa lungsod na mag-isa, ay ginugugol ang kanyang mga araw sa pagpapagaan ng stress at kalungkutan ng kanyang biglang pagbabago ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagsusugal. Si Yuko, ang asawa ng may-ari, ay dumating upang makipag-ayos kay Takahashi, na huli na sa kanyang upa. Si Yuko, na nag-aalala kay Takahashi, na namuhay mag-isa, ay bigla siyang pinilit na makipagrelasyon sa halip na iwaksi ang kanyang renta. Makapal, paulit-ulit na pakikipagtalik na may mature na katawan na bigo na umabot sa kasukdulan nang hindi hinahawakan ng kanyang asawa. Ako ay nalubog sa isang hindi tapat na relasyon kung saan hindi ko makakalimutan ang aking asawa at mga anak.

VEC-604 Fucking ang asawa ng may-ari ng bahay....

VEC-604 Fucking ang asawa ng may-ari ng bahay....