SAME-044 ลุงของพวกเขามาแย่งทั้งแม่และเด็ก


คานะตัดสินใจพาลูกสาวของเธอ โม กลับไปบ้านพ่อแม่ของเธอหลังจากการหย่าร้าง หลังจากพ่อแม่ของเธอเสียชีวิต บ้านพ่อแม่ของเธอถูกทิ้งร้าง แต่ด้วยความดูแลของทากะลูกพี่ลูกน้องของเธอที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ ชีวิตใหม่ของแม่และลูกสาวดูเหมือนจะเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น หลังจากนั้นเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของพ่อฉัน เมื่อคานะกำลังเตรียมพิธีไว้อาลัย…

SAME-044 ลุงของพวกเขามาแย่งทั้งแม่และเด็ก

SAME-044 ลุงของพวกเขามาแย่งทั้งแม่และเด็ก